Actievoorwaarden Winactie Kontiki Beach Resort

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie “Giveaway Kontiki Beach Resort” van Kontiki Beach Resort, gevestigd aan Bapor Kibra z/n. De actie heeft tot doel het promoten van de accommodatie Kontiki Beach Resort.

Actieopzet

De actieperiode loopt van dinsdag 15 september 2020 tot en met zondag 27 september 2020 23.59 uur. Iedereen die @KontikiBeachResort volgt op Instagram, de story screenshot, zijn/haar reisgenoot en Kontiki Beach Resort tagt en in zijn/haar verhaal plaatst en/of de Kontiki Beach Resort Facebookpagina liket, in de reactie aangeeft waarom hij/zij moet winnen en zijn/haar reisgenoot tagt, maakt kans op een pakketreis voor 2 personen naar Kontiki Beach Resort op Curaçao.

Winnaars van deze winactie winnen een 9-daagse (7 nachten) reis voor 2 personen naar Kontiki Beach Resort op Curaçao volgens de hieronder genoemde voorwaarden van deze reis.

Trekking

Er is één (1) trekking van één (1) winnaar. De trekking vindt plaats op donderdag 1 oktober 2020. Tijdens deze trekking wordt op onafhankelijke wijze een winnaar getrokken uit de deelnemers. Er wordt een reis aan één persoon uitgereikt die een reisgenoot mee mag nemen. Zowel de winnaar alsook zijn of haar reisgenoot hebben een minimum leeftijd van 18 jaar. De winnaar ontvangt zo spoedig mogelijk persoonlijk bericht via een privébericht op Instagram of Facebook en vragen wij binnen 48 uur na ontvangst van dit bericht de gewonnen prijs aan ons te bevestigen. Ontvangen wij geen bevestiging van de winnaar binnen deze termijn, dan vervalt het recht op de prijs en zal door Kontiki Beach Resort een nieuwe prijswinnaar worden ingeloot.

Voorwaarden voor deelname

De actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- en verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar. Kontiki Beach Resort heeft het recht de prijs te laten vervallen indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is.

Voorwaarden van de te winnen reis naar Kontiki Beach Resort Curaçao

 • Deze prijs betreft een 9-daagse (7 nachten) reis voor 2 personen naar Curaçao mogelijk gemaakt door Kontiki Beach Resort waarbij de retourvlucht per TUI, verblijf in de accommodatie Kontiki Beach Resort met datum- en vluchttoeslagen en administratiekosten inbegrepen.
 • De te winnen reis heeft per persoon een waarde van ca. €2500,-.

De reis is exclusief:

 • Parkeerkosten in Nederland;
 • Eventuele toeslagen voor stoel- en bagagereserveringen;
 • Excursies en/of overige uitstapjes;
 • Reis- en annuleringsverzekering (deze dient de winnaar zelf af te sluiten);
 • Alle uitgaven van persoonlijke aard.

Aanvullende voorwaarden in verband met reizen

 • Elke winnaar is zelf verantwoordelijk voor een geldig reisdocument. Houd er rekening mee dat het voor de betreffende vakantiebestemming kan zijn dat dit reisdocument ook na verblijf nog enige tijd geldig moet zijn. Kontiki Beach Resort behoudt zich het recht voor alle aanvullende documentatie te verlangen die zij naar haar eigen oordeel nodig acht.
 • Houd er rekening mee dat in verband met het coronavirus er extra maatregelen en richtlijnen voor deze reis van toepassing kunnen zijn. Deze kunnen elk moment veranderen.
 • De winnaar blijft zelf, onverminderd het hiervoor vermelde, verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen over paspoorten, visaverplichtingen en inreismaatregelen en moet ook tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
 • De reis moet uiterlijk geboekt worden op 30 september 2021.
 • De uiterlijke vertrekdatum van deze reis is 15 oktober 2021. Deze vertrekdatum is in overleg met ons en op basis van beschikbaarheid. Schoolvakanties en hoogseizoen (18 december 2020 – 11 januari 2021) zijn uitgesloten.
 • Kontiki Beach Resort behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst ongeacht de reden.
 • Deze prijs is niet overdraagbaar aan andere personen of inwisselbaar voor contanten of een reisvoucher, ook niet wanneer winnaars al een bestaande boeking bij Kontiki Beach Resort of een wederverkoper van Kontiki Beach Resort hebben vastgelegd.
 • Voor vragen en het boeken van de gewonnen reis kun je contact opnemen met bookings@kontikibeachresort.com.

Persoonsgegevens en privacy

 • Voor deze winactie verzamelen wij persoonsgegevens. Dit betreft je Instagramprofiel en van de winnaar ook het e-mailadres. Dit doen wij zorgvuldig en volgens de richtlijnen van ons Privacybeleid. Wij gebruiken je gegevens om te communiceren over deze winactie.
 • Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 • Als winnaar zal je desgevraagd je medewerking verlenen aan gerelateerde publiciteit voor promotionele activiteiten in verband met deze winactie. Winnaars die hun medewerking verlenen hebben geen recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook.
 • Winnaars worden met naam ook genoemd op de Kontiki Beach Resort Facebookpagina en/of Kontiki Beach Resort Instagrampagina.

Overige bepalingen

 • Kontiki Beach Resort mag te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden van deze actie of de voorwaarden van de uitgereikte prijzen wijzigen of beëindigen.
 • Indien de reis niet uitgevoerd kan worden als gevolg van een situatie van overmacht of als gevolg van maatregelen c.q. reisadviezen die door de lokale of nationale overheid worden voorgeschreven gerelateerd aan een epidemische of pandemische ziekte – waaronder inbegrepen maar niet gelimiteerd tot COVID-19 – zal er in overleg gezocht worden naar een nieuwe vertrekdatum.
 • In alle situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, is het besluit voorbehouden aan Kontiki Beach Resort.
 • Door deel te nemen aan deze winactie, verklaar je kennis te hebben genomen van en stem je in met deze actievoorwaarden.